pdf下載
::: 目前位置: 首頁 > 校園巡禮 > 人文景物巡禮
校園巡禮

李遠華旌忠紀念碑

景點簡介:

 海軍上尉李遠華,四川銅粱人,出身海軍官校,歷充正陽艦通訊官、海蛟大隊艇副、大萬艦救難長。秉性純良,襟懷高曠,氣宇軒昂,豪氣干雲,于役海疆,迭樹卓縈績效,深受長官僚屬雅崇。去年三月二十五日於基隆外海執行救難任務時,不畏強風巨浪,縱身躍入狂濤,勇救落海袍澤而以身殉職。  總統特頒旌忠狀,褒揚忠貞為國,優加追晉海軍少校官階,以慰英靈。爰記義行,立碑紀念。
海軍 總司令   劉  和  謙  頒
中華民國七十七年三月二十五日
 
後記:海軍少校李遠華銅像,前立於基隆協和電廠,為免海風侵蝕,應家屬請求,於民國九十年五月三十一日遷移至官校昔日作息之校園,以資追念。其捨己救人之英勇義行,爰可為後期學弟妹景仰與楷模。
中華民國九十年五月三十一日
 

景點剪影:
  • 李遠華銅像
    李遠華銅像
  • 李遠華銅像
    李遠華銅像
  • 李遠華銅像
    李遠華銅像