pdf下載
:::
海軍軍官學校校門
目前位置: 首頁 > 官校生活 > 學生概況
  • 列印
  • Facebook
學生概況

學生服儀校閱
學習幹部佈達典禮
學生結業合照概況

海軍官校需要特別的年輕人來參與,選擇進入海軍官校的青年男女,都樂於接受心智及體能上的挑戰,而不願安於成規、死板或安逸的生活。

                                                                       海軍軍官學生概況

正期111年班 本國籍學生134 外籍生1 國外軍校5  總計138
正期112年班 本國籍學生132 外籍生4 國外軍校3  總計139
正期113年班 本國籍學生100 外籍生4 國外軍校2  總計106
正期114年班 本國籍學生173,外籍生4 國外軍校4  總計181
士官二專111年班 總計142
士官二專112年班 總計165
專業軍官111年乙班 總計32
專業軍官111年丙班 總計17
ROTC-111年班 總計63
ROTC-112年班 總計17
ROTC-113年班 總計55

ROTC-114年班 總計46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
國防菁英班 總計3返回頂部