pdf下載
::: 目前位置: 首頁 > 校園巡禮 > 人文景物巡禮
校園巡禮

鐘樓

景點簡介:

 民國七十一年校慶,校友們感懷 國父及領袖之德澤,以及母校之薰陶培育,特捐獻鐘樓乙座,做為精神形象表徵。本校為使學生熟悉艦艇生活,自創校至今即有由學習值更軍士敲鐘傳統,從未間斷。鐘樓建成後,將船鐘移至鐘樓,為校區之一特色。
 
鐘樓旁豎立「校友建贈影璧鐘樓序」之碑文如下:
 
清代海防廢弛,外侮交侵, 國父肇創民國,亟籌建設海軍揭為國防首要,相勖國人,欲重整軍備,鞏固國防,非復興海軍不可。領袖 蔣公,踵承前徽,銳謀興海。抗倭勝利後,重建海軍。計畫中強調,建軍必先建校,俾造就人才,乃親兼攝海軍官校校長,領導群倫,奮力經營。嗣因匪亂,本校經數度播遷,終徙左營,在此孳孳擴拓凡三六載,基業丕張,英豪輩出,將為橫海收京大業,綻放雄芒。前年校慶聚會,校友感懷 國父領袖之德澤與母校之薰陶培育,特建獻影璧鐘樓各一座,貢為精神形象表徵。藉誌前車按來軫之意。此經前校長即今國防部長宋長志先生下問其情,為促成善舉立賜基金,慨予玉全。復蒙總司令劉和謙上將躬親指引,裁定圖型,斯能使此莊嚴設施克臻完美而順遂進行。今觀崇樓偉璧。巍然矗立竣工,彰顯門牆風貌,倍為炳煥生輝,至深感幸。爰紀本原,俾知鑑往,以示薪傳。
海軍官校校長  李恒彰中將謹誌
中  華  民  國 七十三年  冬

景點剪影:
 • 鐘樓
  鐘樓
 • 鐘樓
  鐘樓
 • 鐘樓
  鐘樓