pdf下載
::: 目前位置: 首頁 > 行政單位 > 學生總隊 > 組織簡介
組織架構

學生總隊組織架構第一層為上校總隊長,第二層中校政戰處長下轄上尉政戰官、中校副總隊長下轄上士行政士及雇二文書員,第三層有八個中隊各由少校、士官長中隊長及上尉、士官長輔導長所組成。

                                                                 組織架構圖